Direktør i Havforskningsinstituttet, Nils Gunnar Kvamstø, er blant dem som denne uken har ventet på avklaringer fra myndighetene på om kunnskapsfeltet skal skjermes for sanksjoner, etter Russlands invasjon av Ukraina.

– Samarbeidet med de russiske havforskerne og deres institusjoner har vært unikt, selv under den kalde krigen. Men selv i denne konteksten, med en langvarig relasjon, er dagens situasjon helt spesiell. Invasjonen får helt klart konsekvenser her og nå, spørsmålet er hva de langsiktige følgene vil bli, sa Kvamstø til Fiskeribladet tirsdag.