Dagen før islendingene skulle gå i gang med fangsten av finnhval 21. juni ble den stoppet. Den islandske landbruks- og fiskeriministeren, Svandís Svavarsdóttir, besluttet å sette hvalfangsten på pause fram til 31. august.

Beslutningen ble tatt etter at en rekke ekspert i en rapport pekte på at fangstmetoden ikke er forenelig med dyrevelferdslovgivningen.

Frykter trykker motstandere

I ettertid av beslutningen har flere reagert. Leder i Småkvalfangerlaget, Truls Soløy, skrev i Facebook-gruppa «Norsk vågehvalfangst» at han ble sjokkert over nyhetene om at Island stoppet hvalfangsten.