Får fritidsfiskere i seg for mye kvikksølv? spør Havforskningsinstituttet om på sine hjemmesider.

Kvikksølv er et giftig grunnstoff og en miljøgift, og som kan hope seg opp i dyr og mennesker. Det meste av kvikksølvet vi får i oss kommer fra maten vi spiser, særlig fra fisk og sjømat.

– Fritidsfiskere er potensielt en ekstra utsatt gruppe når det gjelder å få i seg for mye kvikksølv siden de fisker og spiser en del fisk. I tillegg fisker de mye langs kysten der fisken ofte er mer forurenset, sier forsker Martin Wiech til Havforskningsinstituttet i meldingen.

Forskerne intervjuet sjøkrepsfiskerne om fangsten. De fant at sjøkrepsfiskerne i gjennomsnitt spiste sju sjøkrepser per måltid, og at 73 prosent av fiskerne spiste sjøkreps en gang i måneden eller mer.

– I tillegg fant vi ut hvor mye annen sjømat de pleide å spise. Det er ikke ofte vi har så detaljerte data på en enkeltgruppe, sier Wiech. Foto: OLE ERIK KLOKEIDE

Wiech sier til Havforskningsinstituttet at det er ingen fare for at de får i seg for mye kvikksølv kun på sjøkrepsmåltidene. Dersom de øvrige sjømatmåltidene i løpet av uken er fisk med høye verdier av kvikksølv, kan denne gruppen fritidsfiskere få i seg for mye kvikksølv.

–Mye tyder på at fritidsfiskere ofte får fisk som er høyere på kvikksølv enn den fisken som finnes i butikken, fordi de fisker langs kysten der det er mer forurensing. Dette er noe vi skal se nærmere på sier Wiech.