Det går frem av en felles pressemelding fra fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen og Frps fiskeripolitiske talsperson, Bengt Rune Strifeldt.

«Det tar tid å utvikle gode og brukervennlige løsninger, det er derfor behov for å bruke mer tid på innføringen og ikke minst ha en god dialog med aktørene for å få løsninger som også vil fungere for næringen», heter det i meldingen.

SV har tidligere etterlyst en slik utsettelse, og det samme har Kystfiskarlaget.

Frps Bengt Rune Strifeldt og fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) kommer med en gladmelding til fiskerne nå like før valget. Foto: Pressefoto

– Hensiktsmessig å utsette

– Vi lytter til næringen, og vi ser at teknologien og brukervennlige løsninger ikke er tilstrekkelig utviklet, og mener derfor det er hensiktsmessig å utsette innføring av kravet med seks måneder. Det er et potensial for forenkling og forbedring av fiskernes hverdag som også må realiseres, sier Ingebrigtsen i meldingen.

Han legger til at myndighetene også vil gå i dialog med næringen for å se på om en kan få på plass systemer som ivaretar kontrollfunksjonen, uten for store utfordringer eller for høye kostnader for disse fiskerne.

– Utfordrende

Strifeldt viser til at det er kommet tydelige tilbakemeldinger fra fiskere om utfordringer med disse systemene.

– Det er viktig at vi har gode kontrollfunksjoner for å styrke dem som driver seriøst, men vi ser at de systemene som er på markedet i dag, kan være utfordrende å bruke for de minste fartøyene. Det vil nå være tid til å se på enklere og mer brukervennlige løsninger og vi må også se på muligheten om det er mulig å videreutvikle kystfiskerappen til denne kontrollfunksjonen, sier Frp-politikeren.

Frem til 1. januar 2022 er det kun flåten over 15 meter som har et generelt krav om VMS-sporing og elektronisk aktivitets- og fangstrapportering (ERS). Etter forslag fra Fiskerikontrollutvalget ble det besluttet å innføre krav om sikker sporing og fangstrapportering fra alle fiskebåter.

Kravene vil etter dette gjelde fra 1. juli 2022 for fartøy ned til 11 meter, og for mindre fartøy vil ikrafttredelse være:

• Fartøy 10-10.99 meter: 1. mars 2023

• Fartøy under 10 meter: 1. januar 2024

VMS-sporing
  • Ved nyåret meldte fiskeri- og sjømatministeren at han vil innføre krav om sporing og fangstrapportering fra alle fiskebåter.
  • I tillegg kom krav om innmelding av landingssted- og tidspunkt.
  • Før dette var det kun flåten over 15 meter som hadde et generelt krav om VMS-sporing og elektronisk aktivitets- og fangstrapportering (ERS).
  • VMS-sporing skal gi ikke-manipulerbar informasjon om bevegelsene til fartøyet.
Kilde: Nærings- og fiskeridepartementet