Torsdag er fylkesfiskarlaget i Nordland samlet til digitalt årsmøte. Styrelederen har ikke ønsket å