– I år er det flere båter her, så det er positivt, sier fisker Kjetil Holmeset, fra autolinebåten «Geir» i Barentshavet. Der har han selskap av elleve andre norske båter.

En av dem som har vært der i fire uker, er fiskebåten «Veidar».

– Vi har fått rundt 75–80 prosent hyse av veldig stor, fin størrelse og god kvalitet, sier Sindre Johan Dyb, skipper og daglig leder i Veidar AS.

Nå er han på vei til levering av fangst i Båtsfjord.