Det var Fosnavaag Pelagic som kjøpte 490 tonn nordsjøsild fra «Hardhaus» og Vikomar på Bud som kjøpte samme antall tonn fra «Harvest». Begge fangster ble innmeldt søndag kveld og kom fra samme fiskefelt, rutenummer 2809 på Sildelagets rutekart. Det er i posisjon 60 grader nord og 3 grader øst, som i praksis er på høyde med Bergen i Nordsjøen.

Lørdag meldte «Senior» inn 570 tonn som gikk til konsum hos Global Florø.