Denne gladmeldingen kommer fra havforsker Georg Skaret etter å ha ledet gytetoktet på lodde i Barentshavet med innleide «Vendla» i ti dager.

Georg Skaret leder gytetoktet på lodde for Havforskningsinstituttet. Foto: Gunnar Sætra

– I tråd med hva vi har sett

På spørsmål om det fortsatt kan være lurt å vente med å fiske lodda med tanke på å oppnå best mulig rognloddekvalitet til det mest kresne og best betalende lodderognmarkedet, svarer Skaret:

– Under loddegytetoktet observerte vi lodde langt fra kysten med betydelig lavere rognprosent.