– Vi vet at WWF har lagt inn en protest som i praksis betyr at torskefisket innenfor 12 nautiske mil, nord for 62-graden, fortsatt har MSC-sertifikat fram til 3. mai. Og i beste fall i et halvt år etter det, avhengig av behandlingen av protesten. Men uansett må det nå gjøres noe med kysttorsken for å komme i gang med ny sertifisering av torskefisket i nord. En ny gjenoppbyggingsplan vil da stå sentralt. Vi ber nå om et snarlig møte med myndighetene for å få status for denne planen.