– Vi vet at WWF har lagt inn en protest som i praksis betyr at torskefisket innenfor 12 nautiske mil, nord for 62-graden, fortsatt