Hywind Tampens vindmøllepark med 11 turbiner utenfor Tampen, i skråninga ned mot Norskerenna (nord-østlig), er plassert i et område som tradisjonelt er kjent som en av de beste fiskebankene i Norge. Fisken samles tradisjonelt nord og øst for Tampen før den går inn på banken.

Tampen henger sammen med mer sydlige plasserte Vikingbanken. Tampen er samleplass, gyteplass og i det hele tatt et eldorado for fiske av spesielt sei, makrell og sild, men også lange og brosme.

Tampen og Vikingbanken har, etter fiskeres utsagn og fangststatistikker, mistet litt slagkraft som beste fiskefelt, gjennom noen tiår med petroleumsvirksomhet.