Første del av makrelltoktet med de innleide forskningsbåtene «Vendla» og «Eros» nærmer seg slutten. Torsdag er det mannskapsbytte i Tromsø før turen går videre nordover.

De siste dagene har makrellfangstene nord for 65 grader variert mellom 60 og 2100 kilo, melder Havforskningsinstituttet på sine hjemmesider. Gjennomsnittsstørrelsen på fisken har vært 400–500 gram i internasjonalt farvann og 300 – 400 gram i norsk sone.

De største fangstene i norsk sone var en fangst på 1867 kilo på lørdag vest for Lovund, og en på 1854 kilo på søndag vest for Røst.

Gjennomsnittsstørrelsen på fisken fra disse fangstene var henholdsvis 302 og 312 gram.

Gjennomsnittsvekt i kilo på makrellen i fangstene. Foto: Havforskningsinstituttet
Sommertilbud: 6 uker for 60,-
Les Fiskeribladet i sommer! Ferske nyheter der du er.