Første del av makrelltoktet går mot slutten

Den nyeste underveisrapporten fra Nordøst-Atlanteren kom tirsdag morgen.

Foreløpig fordeling av makrell og sildefangster i kilo i 30 minutters overflatehal i forhåndsbestemte posisjoner.
Foreløpig fordeling av makrell og sildefangster i kilo i 30 minutters overflatehal i forhåndsbestemte posisjoner.Foto: Havforskningsinstituttet
Publisert 19. July 2022, kl. 08.09Oppdatert 19. July 2022, kl. 08.09