I 2010 bestemte Fiskeridepartementet seg for å iverksette en ny plan for gjenoppbygging av det havforskerne mente var en truet kysttorskbestand i nord. For at bestanden skulle regnes som friskmeldt, var kravet at forskerne skulle komme hjem fra tokt minst to år på rad, med resultater som viste en gytebestand på over 60.000 tonn.

Tallet baserte seg på et snitt av toktmålingene som ble gjort på midten av 1990-tallet.

Siden har ingen tokt vært i nærheten av slike resultat.

Målene i gjenoppbyggingsplanen har vist seg svært vanskelig å nå.