Når innsiget av NVG-sild finner sted i fjordene i Nord-Troms, oppstår et yrende liv der mennesker, fisk, havpattedyr og sjøfugl samhandler og konkurrerer om det samme matfatet. I I forbindelse med notfiske hender det at overivrige måker fanges i nota og drukner. Dette vil forsker i Norsk institutt for naturforskning (NINA), Signe Christensen-Dalsgaard, og hennes kollegaer finne en løsning på.

– Høsten 2015 kom den første meldingen om en episode der døde måker drev inn mot land utenfor Tromsø, sier Christensen- Dalsgaard.