Havforskningsinstituttets sildetokt, som startet fra Bergen 14. februar, nærmer seg slutten. De innleide toktfartøyene «Eros» og «Vendla» har de siste dagene gått i sikksakk-kurs langs kysten av Lofoten, Vesterålen og Troms.

– Hovedtyngden av gytebestanden virker å befinne seg vest av Lofoten i år, men vi har observert sild videre nordover også, forteller toktleder Are Salthaug.

Han befinner seg om bord på «Eros». Han sier det i disse områdene hovedsakelig dreier seg om seks år gammel sild fra 2016-årsklassen.