Forskere fra Havforskningsinstituttet dro 24. juni fra Bergen med forskningsfartøyet «Johan Hjort». De skulle på leting etter sild og sei, og skulle sjekke nivået av forurensning i sjø, havbunn og fisk. I tillegg til det faste mannskapet, er det både pelagikere, bunnfiskere, miljøkjemikere og instrumentfolk om bord.

«Vi samler inn akustiske data fra ekkoloddet, og tråler når vi ser spennende akustiske registreringer. Hovedfokuset er på sild, brisling og sei, men vi registrerer selvsagt all fiskefangst», skriver toktleder Cecilie Kvamme i en epost til Fiskeribladet.

I løpet av toktet har tekniker Merete Kvalsund endatil tatt imot fem svarthå-unger. Se videoen her!

Heras-toktet «tok imot» svarthåunger i Norskehavet. Foto: Merete Kvalsund

Mye hyse og hvitting

Dette toktet er en del av det internasjonale ICES-koordinerte Heras-toktet (Herring Acoustic Survey) og det nasjonale NORACU-toktet. Forskerne skal levere estimat på sild, brisling og sei.

«I år som i fjor har vi sett mye hyse og hvitting. Vi har også fått noen fine sildefangster, en fangst med liten brisling og ganske fine seifangster. Til og med brennmanetfangstene blir registrert – disse liker seg tydeligvis best nær kysten av Norge i år», skriver Kvamme.

Godt vær

Toktmannskapet har stort sett hatt godt vær. De har hatt et kort stopp i Stavanger for å skifte toktleder.

Forskerne samler også inn prøver av sjøvann, havbunnen, fisk og annet for å analysere miljøgifter og å kunne si noe om helsetilstanden.

«Vi samler også inn prøver til trygg sjømat», skriver Kvamme til Fiskeribladet.

William Robertsen kjører kran om bord på «Johan Hjort». Foto: Merete Kvalsund
Else Holm er på Heras-toktet som skal gi estimat på sild, sei og miljøkjemi. Foto: Merete Kvalsund
Sommertilbud: 6 uker for 60,-
Les Fiskeribladet i sommer! Ferske nyheter der du er.