– Bestanden har gått kraftig ned fra toppåret i fjor, og er nå tilbake på nivå med de nest største toppene i tobistoktets historie.

Det sier havforsker Espen Johnsen på Havforskningsinstituttets hjemmesider fredag.

Årets tobistokt viser ifølge HI under middels rekruttering og individvekt. Selv om det fortsatt er mye igjen av de eldre superårsklassene, lander de på et endelig kvoteråd på 145.000 tonn. Det er langt lavere enn fjorårets kvote, som etter rekordhøye toktmålinger endte på 250.000 tonn.

Under middels rekruttering

Havforskerne gir hvert år et foreløpig og forsiktig kvoteråd før sesongen. I år landet dette på 110.000 tonn. Deretter kommer forskerne med et endelig råd etter at de har vært på tokt.

Tobistoktet pågår fortsatt, men HI gikk altså fredag ut med sitt endelige kvoteråd. Tilrådningen er også at underområdene 1b, 1c, 2a, 2c, 3a, 3c, 4b blir holdt åpen for fiske fra 15. april til 23. juni.

Havforsker Espen Johnsen i Havforskningsinstituttet har tobis som spesialfelt. Foto: Erlend Lorentzen, Havforkningsinstituttet

God mattilgang

Johnsen sier til HI.no at årets tokt viser under middels rekruttering. Tobisen har også lagt lite på seg siden i fjor, og vekt per fisk er under middels for alle aldersgrupper.

Samtidig ser forskerne at tobisen nå spiser godt med raudåte og andre dyreplankton, noe som tyder på god mattilgang, skriver HI.no.

Det er rester av de sterke 2016- og 2019-årsklassene som gjør at forskerne justerer opp sitt endelige råd fra 110.000 tonn til 145.000 tonn.

– Det er enda mye to og fem år gammel tobis i sjøen, spesielt på Engelsk Klondyke hvor mesteparten av årets tobisfiske har gått for seg, sier Johnsen.

Fortsatt stengt på Vikingbanken

Ifølge Johnsen er hovedmengdene tobis jevnt fordelt på de sørlige områdene i norsk økonomisk sone.

Forskerne var fredag fortsatt ikke ferdig med å dekke Vikingbanken, som har vært stengt for fiske siden 2000-tallet. Rådet fra Johnsen og kollegene er likevel at området forbli stengt til den lokale gytebestanden har hentet seg inn.

Ifølge HI.no blir toktrapporten lagt ut i neste uke.