Havforskningsinstituttet presenterer en gladnyhet når det gjelder nvg-silda på sine nettsider onsdag.

Årsklassene av sild har de siste årene vært små. En må tilbake til 2016 for å finne en solid årsklasse. Dette, kombinert med høyt fiskepress på nvg-silda, førte det til at kvoterådet for 2024 ble satt kraftig ned (24 prosent) fra i fjor.

Tre sterke årsklasser

Men nå kan altså havforskerne melde om oppløftende målinger fra det årlige økosystemtoktet som ble kjørt i Barentshavet i fjor høst.

– Vi har målt tre sterke årsklasser av norsk vårgytende sild, sier havforsker Georg Skaret i artikkelen på HIs nettsider.

NVG-silda gyter langs norskekysten. Havforskningsinstituttet er som Fiskeribladet omtaler i dag, akkurat gått i gang med gytetoktet på NVG-sild. Og det store spørsmålet på det toktet er hvor langt nord de finner silda i år.

Etter klekking driver larvene nordover langs kysten og så inn i Barentshavet. Her blir silda værende til ungdomsårene før den vandrer vestover og inn i Norskehavet.

På økosystemtoktet blir de viktigste oppvekstområdene for nvg-sild kartlagt. Resultatene de fikk virker lovende når det gjelder framtiden, sier Skaret.

– Vi har aldri målt mer sildeyngel enn hva vi har gjort på de to siste økosystemtoktene, og resultatene fra vårt siste tokt tyder på at en stor del av 2022-årsklassen har overlevd fra 0 til 1 år.

Mengden toåringer er dessuten den høyeste som er målt siden 2004. Det er et tegn på at også årsklassen fra 2021 er sterk, opplyser Skaret.

Havforsker Georg Skaret. Foto: Gunnar Sætra/HI (arkiv)

Om silda vokser opp til gyteklar alder, gjenstår imidlertid å se.

– Vi håpar jo at den store mengden ungsild i Barentshavet nå kan snu den negative utviklingen vi har sett en stund, viser Skaret til.

Men – det er jo altså noen år til «ungdomssilda» er stor nok til å ta med i beregning i gytebiomassen som kvoterådene baserer seg på, påpeker han.