Toktet foregikk fra 23. april til 16. mai med innleide «Kings Bay», og forskerne har anslått at den totale mengden tobis i 2021 er på 371.000 tonn. Toktrapporten slår fast at det har