Styreleder i Pelagisk Forening, Kristian Sandtorv, tror den norske loddekvoten kunne ha vært minst ti ganger så stor som den er nå. Han viser blant annet til at redusert forskning ikke gir et godt nok bilde på bestandsstørrelsen.

På spørsmål om loddekvoten kunne ha vært tidoblet med mer forskning oppdatert mot sesongen lodda fiskes, svarer leder for loddeforskningen i Havforskningsinstituttet Georg Skaret, følgende:

– Vi har ingen data som tilsier at dette stemmer. Hvis disse tallene bygger på høstingen av islandslodde, så må en huske at islandslodde er en egen bestand med en egen dynamikk som ikke nødvendigvis er den samme for barentshavsbestanden, skriver Skaret i en epost til Fiskeribladet.