Leder Kristian Sandtorv i Pelagisk Forening er positiv til at den politiske ledelsen her i landet sier de vil fortsette det forvaltningsmessige samarbeidet med Russland.

– Dette støtter vi, og ser at det vil være vanskelig å samarbeide om forvaltningen av felles fiskebestander ellers, sier Sandtorv.

Hvor er ministeren?

Ellers kom Sandtorv inn på trakassering, kvotemelding og havvind i sin åpningstale til årsmøtet i Pelagisk Forening som åpnet i Bergen i dag. Han kom med en klar oppfordring til fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran om å komme på banen for å forsvare fiskerienes interesser i debatten om utbygging av vindmøller til havs.