Det er eksportert over 50 prosent mer blåkveite i år, opplyser Råfisklaget i en artikkel på sine nettsider.

Årets blåkveitefiske ble startet tidligere enn vanlig. Hensikten var å gjøre det lettere for fiskeindustrien å holde arbeidskraft etter vintersesongen grunnet innreiserestriksjoner som følge av koronapandemien, og samtidig spre fisket ut i tid for å utnytte markedet for fersk blåkveite bedre.

Direktefisket etter blåkveite for kystflåten under 28 meter startet 15. mai med en periodekvote på 4700 tonn. Den første perioden ble stoppet 6. juli, og totalt 300 båter deltok. Så langt i år er det landet totalt 4696 tonn blåkveite. Dette inkluderer bifangsten som ble tatt før fisket startet.

Formidabel volumøkning

En tidligere fiskestart, var også et forsøk på å treffe etterspørselen etter ferskfisk i Europa. I en artikkel på Råfisklagets nettsider, opplyses det at selv om eksporttallene til og med juni fra viser en nedgang på rundt ti prosent i verdi, viser de en formidabel økning i volum.

- Det er veldig gledelig å se at det er eksportert over femti prosent mer blåkveite i år, sier Råfisklagets markedssjef Synne Guldbrandsen på salgslagets nettsider.

Samtidig er det fortsatt knyttet et stort uutnyttet potensial til det norske blåkveitefisket, når over nittifem prosent av eksportert verdi tilskrives fryst råstoff.

Kvalitetsfokus

I fjor gjennomførte Råfisklagets kontrollører et særlig tilsyn med kvaliteten på blåkveite. Råfisklaget viser til at bakgrunnen for dette, var signaler om at norsk blåkveite oppnådde lavere pris i markedet enn konkurrentene som et resultat av tidvis dårligere kvalitet. Også i år fortsetter arbeidet med kvalitetstilsyn, samtidig som det lages veiledere for næringsaktørene som er basert på resultatene.

- Jeg oppfordrer alle som skal delta i andre og siste periode fra 9. august, om å fortsette arbeidet for å bevare den gode kvaliteten som fisken har i fangstøyeblikket. Norsk villfanget fisk som vokser opp i kalde, rene hav i nord har i utgangspunktet en kvalitet i verdensklasse. Det er viktig at denne blir ivaretatt både på hav og land, avslutter Guldbrandsen.

Andre periode av blåkveitefisket starter 9. august.