Det er foretatt et nytt loddetokt, og resultatene fra dette ble klart i dag, fredag, skriver Pelagisk Forening.

Det islandske Havforskningsinstituttet melder om et foreløpig kvoteråd på 904.200 tonn, av dette blir Norges andel minimum 85.759 tonn.

Endelig råd kommer først når toktene er ferdige i januar 2022.

Kyststatene Norge, Island og Grønland møttes til kyststatsforhandlinger tirsdag og onsdag denne uken om lodda i Island, Grønland og Jan Mayen-sonen. På møtet oppsummerte de blant annet årets sesong og gikk gjennom tokt og kvoter.

Det islandske fiskeridirektoratet informerte om nye krav for fartøy som skal fiske lodde ved Island. De gjelder mulighetene for fartøyene til å pumpe fisk overbord. Dette gjelder både over og under vannflaten. Det vil bli en veldig enkel rapporteringsrutine. Lisenssøknader vil gå som før, skriver Pelagisk Forening i en epost til Fiskeribladet.

Loddekvoten ved Island ble i år satt til 127.300 tonn totalt, med en norsk kvote på 41.735 tonn lodde. Denne kvoten ble overfisket med 550 tonn.

Neste år er det planlagt en metoderevisjon for lodde.