Det går fram av Fiskeridirektoratets egen statistikk over torskefiske til og med 18. desember i fjor (uke 50) som ble klar like før jul.

Den viser at det var totalt 31.340 tonn torsk i Åpen gruppe i år inklusiv gruppekvote, kvote i ferskfiskeordningen, kystfiskeordningen og rekrutteringskvote i Åpen gruppe. Samlet var det fisket 24.053 tonn av dette slik at 7287 tonn gjensto.

Verd 142 millioner

Når året og kvoteåret gikk ut 31. desember vil det være anslagsvis 71.00 tonn som står ufisket.