– Det er ikke mye vi kan gjøre med å endre på det som er politisk bestemt. Det er for eksempel politisk bestemt at åpen gruppe skal ha 6,12 prosent av torskekvoten, sier leder av reguleringsseksjonen i ressursavdelingen i Fiskeridirektoratet, Trond Ottemo, til Fiskeribladet.

Han slår dermed tilbake på kritikken fra en fisker i Finnmark som i Fiskeribladet sa at han nå vil selge kvoten i lukket gruppe for å fortsette i åpen gruppe. Begrunnelsen er at det nå er så liten forskjell mellom kvotene i de to gruppene at fiskere ser seg mer tjent med å selge åpen gruppe kvoter for å løse ut kapital og fortsette fisket i åpen gruppe hvor kvoter tildeles gratis.