Sist uke ble det klart at Fiskarlaget Nord etter alt å dømme blir værende i fiskarlagssystemet, og skal være med i videre diskusjoner om et