I tillegg minnes det om at det er forbudt å fiske torsk, sei og hyse til oppmaling.

– Til nå i årets sesong registrerer vi at det tidvis har vært mye innblanding av hyse og hvitting i enkelte områder. Tilsvarende utfordringer ble også registrert de to foregående sesongene, med den konsekvens at det gikk for mye hvitfisk til oppmaling, skriver Fiskeridirektoratet.

Derfor ber direktoratet og Kystvakten fiskerne om å være spesielt aktsomme for å unngå å få ulovlig innblanding under minstemål og bifangst som ikke lov å lande til oppmaling av hvitfisk.

– Aktuelle tiltak vil for eksempel være å taue pelagisk der det er mulig, unngå områder med mye hvitfisk, bruke redskap som bedrer seleksjonen av hvitfisk samt følge med på sonar og ekkolodd for å unngå hvitfisken, sier seksjonssjef Thord Monsen ved kontrollseksjonen i Fiskeridirektoratet.

Det kan bli aktuelt å opprette aktsomhetsområder eller stenge fiskefelt ved for stor innblanding av fisk under minstemål.