Staten beslagla konsesjonen i 1981 etter en konkurs i rederiet til Størksen. Det førte til at det pelagiske fabrikkskipet «Silljo» ble tvangssolgt uten konsesjon til Færøyene. Før konkursen endret reder Jostein Størksen selskapet fra å være personlig selskap til aksjeselskap. Og det er denne avgjørelsen som ble katastrofal og førte til at konsesjonen ble beslaglagt, ifølge rettsbehandlingene.

Milliardtap

Fortalt på en annen måte taper fiskere opparbeidede rettigheter til å drive fiske dersom man tar et personlig foretak inn i et selskap.