Det viser en oppsummering fra Fiskeridirektoratet som i dag publiserte sin årsrapport for 2022.

Ved utgangen av 2022 var det totalt 9591 personer registrert med fiske som hovedyrke i fiskermanntallet – en økning fra 9505 i 2021.

Dette er det høyeste antallet siden 2013, da var det registrert 9559 fiskere.

Antall kvinner som velger fiskeryrket er fremdeles lavt, men økende, ifølge Fiskeridirektoratets tall. Ved utgangen av 2022 var det registrert 432 kvinner med fiske som hovedyrke, mens i 2021 var det registrert 396 kvinner med fiske som hovedyrke.