Denne påsken har Fiskeridirektoratet hatt langt flere inspektører langs kaiene i Nord-Norge enn de vanligvis har i «Den stille uke». Til tross for at de på forhånd advarte om en kontrolloffensiv i torskefisket gjennom påsken, har direktoratets inspektører avdekket en rekke lovbrudd – flere enn de forventet.

– Det er ikke tvil om at det var behov for en utvidet kontroll i påska, både på sjø og land. Vi har funnet en god del avvik, sier Janne Andersen, regiondirektør for Fiskeridirektoratet i Nordland, til Fiskeribladet.