Onsdag ble en russisk militærøvelse avsluttet i norsk-økonomisk sone nordøst i Barentshavet. Interesse- og arbeidsgiverorganisasjonen Fiskebåt reagerer sterkt på at områdene blir utilgjengelig for fiske i den perioden slike øvelser pågår.

Organisasjonen har mottatt flere tilbakemeldinger fra fiskere om viktige fiskefelt som stenges og planer som må endres.

– Det påvirker dem negativt og de må avbryte fiske og gå inn i andre områder enn det de hadde tenkt til, sier Sturla Roald, rådgiver i Fiskebåt til Fiskeribladet.

Sturla Roald, rådgiver i Fiskebåt.