Det melder Fiskeridirektoratet som i dag la frem sin offisielle statistikk om fiskermanntallet for 2020.

Antall unge helårsfiskere også har økt hvert år siden 2014:

Mens det i 2014 var 1613 under 30 år som var registrert som helårsfiskere, var det 2021 i fjor, en økning på 25 prosent siden 2014.

Antall helårsfiskere har gått ned over tid, men andelen under 30 år er på samme nivå i 2020 som for 20 år siden, det vil si 21,3 prosent.

– Attraktiv arbeidsplass

Den største andelen unge fiskere under 30 år, finner vi langs kysten fra Rogaland til Trøndelag. I Møre og Romsdal er 28 prosent av de registrerte helårsfiskerne under 30 år. Det er for øvrig ikke registrert mange fiskere bosatt i Oslo, men nesten 26 prosent av dem (15 av 58) er under 30 år.

– Dette tyder på at fiskeflåten er en attraktiv arbeidsplass for unge, sier konstituert direktør ved statistikkavdelingen Anita Kjeilen Steinseide, i en pressemelding.

Selv om det var en økning av antall kvinner til fiskerinæringen i fjor, er andelen heltidsfiskere fremdeles lav. Av totalt 9491 fiskere er 360 kvinner.

Andelen kvinnelige fiskere under 30 år var på 28 prosent i 2020, det vil si at det er relativt sett flere unge blant kvinnelige fiskere enn blant deres mannlige kollegaer.

– Det er fremdeles svært skjev kjønnsbalanse blant norske fiskere. Utviklingen i 2020 er positiv, men det er for tidlig å si om dette er en trend som vil vedvare, sier Steinseide.


Færre fiskefartøy

Direktoratets statistikk viser en reduksjon i antall fartøy på 143 fra 2019 til 2020, det vil si fra 5982 til 5839. Det var nedgang i de fleste størrelsesgrupper, men nedgangen er størst for fartøy mindre enn 11 meter (fra 4 837 fartøy i 2019 til 4 705 i 2020).

Flere tall finnes i Fiskeridirektoratets offisielle statistikk over fartøyregisteret.

Den nye fiskeri- og havministeren, Bjørnar Skjæran (Ap), har kalt inn til et møte om arbeidsforhold og likestilling i fiskeri- og sjømatnæringen neste uke.

Bakgrunnen er den siste tids medieoppslag om trakassering og mobbing av kvinnelige fiskere.

Susanne Mortensen og Ania Nikolaisen har begge fortalt om sine opplevelser om bord på fiskebåter.