3. april i år sluttet datasystemene i kontrollrommet til en landstasjon utenfor Bø i Vesterålen brått å motta informasjon. Den lille, røde trebygningen på kysten til fiskeværet Hovden hadde vanligvis direkte forbindelse med et gigantisk kabelnettverk på havbunnen.

Alle skjermene gikk i svart.

Gjennom denne basen med utsikt til rike fiskefelt og strategisk betydningsfulle havområder, hadde norske aktører som Havforskningsinstituttet og Forsvarets forskningsinstitutt i lengre tid registrert alle bevegelser under havoverflaten.

Bom stopp

Teknikerne som holdt øye med det undersjøiske nettverket av kabler og sensorer, kunne nå konstatere at samtlige informasjonsstrømmer fra havbunnen var stanset opp.