Forrige uke ble det landet 21.470 tonn, ned fra 37 6000 uken før, skriver salgslaget i sin ukesoppsummering.

– Mesteparten er tatt i Kvænangen og områdene utenfor. Vi har hatt noen få større ringnotfangster, noen fra stor kyst og andre i direkte fiske, men mye fra låssetterne som har levert via føringsfartøy, sier fungerende salgsleder Sigurd Vedøy, i rapporten.

Det har og vært et par mindre fangster av NVG-sild fra Brønnøysund, og Mørekysten. Per tirsdag formiddag står det rundt 8475 tonn tonn igjen av totalkvoten på vel 440.000 tonn.

To makrellfangster

Kun to fangster på 1310 tonn makrell ble innmeldt sist uke. Et norsk fartøy var i fiske utenfor Mørekysten tidlig i uken, og et utenlands fartøy kom inn med rundt 1160 tonn til Ålesund og Brødrene Sperre, viser salgslaget til. Et par ringnotfartøy er for tiden på makrellfiske utenfor Mørekysten

Det ble levert noe kystbrisling sist uke etter et par uker uten fangster. Av de 98 tonnene i innmeldingsjournalen var 70 tonn fra Oslofjorden og resten fra Sognefjorden.

Salgslaget melder at det var stille fra Kanten sist uke, og ingen innmeldinger derfra. Derimot ble det meldt inn 64 tonn hestmakrell fra fire fartøy og en havbrislingfangst fra et utenlandsk fartøy.