I Sildesalgslaget ukentlige oppsummering av forrige ukes fiske, påpekes det at årets tobisfiske åpner 15. april. I år er oppstartskvoten satt til 110.000 tonn, mot 70.000 tonn i fjor. Vi endte da med en sluttkvote på 250.000 tonn.

Sildelaget opplyser at «Nordsjøbas», som deltar i forsøksfiske med utprøving av redskap, har de siste dagene vært på forskjellige tobisbanker. Tilbakemeldingene derfra er beskjedne tobisregistreringer så langt, viser salgslaget til.

«Det er tidlig for tobis enda og de nordlige vinder vi har hatt de siste dagene er ikke ideelt for å samle tobisen. Så vi håper på sol og sommer fremover», heter det i salgslagets ukesoppsummering.

Ut fra den relativ høye startkvoten på tobis, forventer salgslaget at de fleste båter vil være klar ved oppstart.

I kommende uke forventer Sildelaget et beskjedent kvantum av kolmule. Et par-tre båter vil fiske i EU sonen, og fra «Kanten» forventer salgslaget at de seks båtene som fisket kolmule nå i helgen, vil avslutte for så å legge om til tobisfiske.