Foreløpig er den sistnevnte mest eksklusiv. Det har vært mindre av den, den er større enn den mer kystnære silda, og den betales dermed mellom 1,50 og to kroner bedre per kilo.

– Der er underdekning i markedene på sild mellom 320 og 340 gram. Det gir en fordel mot Kvænangen-silda, forteller salgsleder Kenneth Garvik i Norges Sildesalgslag, og opplyser samtidig at den gjennomsnittlige prisen på nvg-sild så langt i år ligger på kr 5,98.

Flere er med

– «Vikingbank» var først ute med å sette kursen vestover mot Smutthavet, etter signaler fra tre-fire færøyværinger som hadde vært der en tid.