Det er i en rapport laget av analyse- og rådgivningsselskapet Menon Economics at disse tallene kommer fram.

Menon Economics har på vegne av NHO Reiseliv beregnet at ringvirkningene fra turistfiske-næringen gir en verdiskaping på mer enn 1,4 milliarder kroner, der hver ansatt skaper verdier for 900.000 kroner. Til sammenligning skaper hver yrkesfisker verdier for 1,75 millioner kroner.

Ole Michael Bjørndal, næringspolitisk fagsjef i NHO Reiseliv. Foto: Per Sollerman

Få fram fakta

Fagdirektør næringspolitikk i NHO-reiseliv, Ole Michael Bjørndal, sier til Fiskeribladet at de med rapporten ønsker å få gjort synlig hvilke verdier turistfiske står for i Norge.