Det hendelige driftsuhellet i sildefisket på Buagrunnen i 2018, blir nå avsluttet med at både fisker Jarle Gangstad og Midsund Fiskebåtrederi får oppreisning fra staten.

Saken pågikk i forvaltning og rettsapparat i 2,5 år før den ble henlagt etter at politi og påtalemyndighet trakk saken rett før en berammet rettssak i tingretten.

Fikk 15.000 i oppreisning

Nylig fikk Jarle Gangstad og rederiet gjennomslag for et krav om oppreisning etter å ha blitt fristilt fra grunnlaget for saken. Partene fikk 15.000