– Den lave norske loddekvoten er en skandale. Nå må forskningen legge på bordet en troverdig forklaring og begrunnelse for at loddekvoten er satt på lavt. Ingen fiskere tror på at det har sammenheng med størrelsen på bestanden, sier loddefisker og leder av Pelagisk Forening, Kristian Sandtorv.

Kjempestor loddebestand

Kristian Sandtorv Foto: Ole Erik Klokeide

Han beskriver situasjonen slik:

– Det er en kjempestor loddebestand. Igjen er det over lang tid observert lodde i voldsomme mengder over den lange kysten av Finnmark og det er for lengst et innsig med forestående gyting som vil pågå i uker.