– Vi fisker sei og hyse fra september til februar i området der Lerøy Auroa ønsker å begynne med lakseoppdrett. Det er også et rekefelt i nærheten av den nye lokaliteten, sier Isaksen.

Både i det området Lerøy Aurora allerede har lakseoppdrett og der Lerøy ønsker seg en ny lakselokalitet, er det vanskelig for fiskerne å dokumentere hvor viktig området er for dem.

– Det er vanskelig å dokumentere fordi det ikke finnes innmeldinger til kystvaktsentralene inne i fjordene, sier Isaksen.