Eirik Norvoll har drevet fiske i området ved Andøya i Nordland i over 25 år.

Som sekretær i Andøy Fiskarlag fanger han opp en stadig økende frustrasjon blant fiskerne som har fiskefeltene utenfor Andøya som sin helårige arbeidsplass, med skrei, sei og blåkveite som de viktigste fiskeslagene.

Fiskeribladet har omtalt konflikten i flere tidligere saker.

Fiskerne er først og fremst frustrert over aktivitetene til Forsvarets skyte- og øvingsfelt og til Andøya Space Defence, et datterselskap til Andøya Space. Andøya Space Defence driver «test og verifikasjon av militær teknologi», der man samler inn data fra avfyringene ved hjelp av avansert sensorteknologi.