Torskeåret 2021 har vært spesielt, med koronautfordringer og varierende tilgjengelighet for fiskeflåten.

Årets lofotsesong var den dårligste på 20 år. Havfiskeflåten har rapportert om større letekostnader og lavere konsentrasjoner av torsk. I tillegg ble et stort kvantum ubenyttet tredjelandskvote refordelt sent på året, først da hovedsesongen var over.

Dette er noen av årsakene Fiskeridirektoratet trekker frem når de skal forklare hvorfor Norge står i en høyst uvanlig kvotesituasjon på tampen av året.