Det har de siste ukene vært diskusjon i fiskerinæringa om hvordan strukturkvotene bør fordeles tilbake til fiskeflåten etter hvert som de utløper.

Næringen er samstemt i at strukturkvotene bør tilbake til gruppene de kom fra, men det er uenighet om hvordan de skal fordeles innad i gruppene. Det har også vært diskusjoner om hva slags forventinger myndighetene har skapt i næringen i denne saken.

Fiskebåt er blant dem som mener næringen er forespeilet en fordeling både på grunnkvoter og strukturkvoter, fordi det er denne måten andre strukturgevinster har blitt håndtert på.