Forslaget om en ny internasjonal standard for håndtering av avfall om bord i fiskefartøy er utarbeidet av den internasjonale standardiseringsorganisasjonen, ISO. Initiativet har kommet fra Norges Fiskarlag, som har samarbeidet med Standard Norge.

Målet med den nye standarden er å bevisstgjøre hele verdikjeden i fiskerinæringen, både i Norge og internasjonalt, for å hindre ​at plast kommer på avveie. Standarden er forankret i flere av FNs bærekraftsmål, spesielt nummer 14, bærekraftsmålet om et renere hav og bedring av livet i havet.