Det kan se ut som at Nærings- og fiskeridepartementet er enig med torskenettverket Cod Cluster, når departementet nå lufter tanken om å stoppe en planlagt nedtrapping av ordningen.

– Vi er kjempeglad for at de har lyttet til oss, sier leder i torskenettverket, Maiken Johnsen, til Fiskeribladet.

Ikke lønnsomt

I 14 år har en liten andel av torskekvota blitt satt av til en bonusordning for fartøy som driver med levendelagring av torsk. Bonusordninga skulle være midlertidig, og bidra til å utvikle levendenæringa i en oppstartsfase.