– Jeg har nå instruert Fiskeridirektoratet til umiddelbart å stanse arbeidet med ervervstillatelser hvor det er utenlandske