I dagens Sjømatpulsen, et webinar som Fiskeribladet, IntraFish og Tekfisk arrangerer, var den klareste meldingen fra den nye fiskeri- og havministeren at Norge vil slippe nye næringer til på havet.

Europas fattigste

– Som fiskeriminister vil jeg også sørge for at interessene til fiskerne ivaretas, men sjømatnæringene kan ikke være de eneste næringene som overtar etter olje og gass. Det ville medført at vi igjen ville blitt Europas fattigste land, slik vi var da fisken var vår eneste eksport, sier ministeren.