Det mener myndighetene, og dette går frem av intern informasjon fra ledelsen i Fiskebåt til makrellflåten. Dermed ønsker myndighetene