Det mener myndighetene, og dette går frem av intern informasjon fra ledelsen i Fiskebåt til makrellflåten. Dermed ønsker myndighetene og norske forhandlere at flåten skal se bort fra at de har en avtale om at ti prosent av fartøyets makrellkvote for i år kan settes over til neste år.

Den såkalte flekskvoten på ti prosent gjelder individuelt for hvert enkelt fartøy og gir rom for at et fartøy kan fiske inntil ti prosent mindre eller mer enn årets makrellkvote for fartøyet.