I en pressemelding torsdag opplyser fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen at Gamvik kommues prosjekt «Sommerfiske for ungdom» får 200.000 kroner i støtte. Samtidig stiller departementet 2 millioner kroner til disposisjon til den nye nasjonale «Gamvik-ordningen».

Sommerfiske for ungdom

Gamvik har siden 2010 hatt prosjektet «Sommerfiske for ungdom». I sommer deltok 12 jenter og 11 gutter. Prosjektet, som etter hvert er blitt kalt «Gamvik-modellen», går ut på at kommunen leier båt og stiller med fiskeskipper som veileder. Interesserte ungdommer kan fiske kvoten sin under kyndig veiledning.

Vil tilrettelegge

Ministeren har latt seg imponere av prosjektet og utvider nå prosjektet i Gamvik til å bli en nasjonal ordning, der 2 millioner kroner spyttes inn.

– Forhåpentlig gir dette mersmak for flere av ungdommene til å velge fiskeryrket, sier ministeren, som mener flere kommuner må se til Gamvik:

– På eget initiativ og med egne ressurser har kommunen fått til en god ordning for ungdommer som vil delta i fiskeri. Dette har stor overføringsverdi. Jeg ønsker å legge til rette for at flere kommuner kan gjøre som Gamvik, og hjelpe ungdommer med å få både verdifull kunnskap og erfaring som fiskere, sier Ingebrigtsen.