– Fiskeribladets oppslag med Norges Fiskarlag nylig kan tolkes som om organisasjonen tenker seg en mulig omkamp om