Det er i den nye «høstingsforskriften», som trådte i kraft 1. januar i år, at begrepene fiske og fangst erstattes med høsting. I paragraf 18 står blant annet denne setningen: «Garn og liner som brukes til høsting av torsk, hyse og sei skal røktes daglig.»

Høsting brukes om planter og vekster, ifølge Språkrådet.

Språklige justeringer

Høstingsforskriften erstatter den tidligere utøvelsesforskriften.

I en pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet som kom 23. desember i fjor, uttaler Skjæran at de fleste reglene i utøvelsesforskriften er foreslått videreført med enkelte språklige justeringer eller forenklinger.